Servizos

fonendoDispoñemos dos medios humanos e materiais propios necesarios para proporcionar aos nosos clientes o apoio e asesoramento continuo e personalizado, asignando a cada empresa unha persoa para que poida centralizar todas as xestións que se requiran. Actuamos en todo tipo de empresas e actividades, damos servizo tanto ás máis grandes, xa sexa do sector privado ou do público, como a Pemes, traballadores autónomos e a particulares que nos demandan algunha actividade relacionados coas nosas dúas grandes áreas: ÁREA TÉCNICA Y ÁREA SANITARIO que inclúen as catro especialidades:

SEGURIDADE NO TRABALLO

HIXIENE INDUSTRIAL

ERGONOMÍA E PSICOSOCIOLOXÍA APLICADA

VIXILANCIA DA SAÚDE