PREVENCIÓN TÉCNICA

Prevención técnica

  • Análise da situación
  • Desenvolvemento do Plan de Prevención
  • Identificación e Avaliación de Riscos
  • Planificación das accións a desenvolver
  • Plans de formación: Elaboración e execución das actividades formativas necesarias
  • Elaboración e implantación de Medidas de Emerxencia
  • Informes de seguimento
  • Investigación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais
  • Estudos específicos (Exposición a Axentes Químicos, Ruído, Vibracións, Maquinaria, Atmosferas Explosivas, Plans de Seguridade e Saúde en Obras...)
  • Outros informes de apoio á xestión (auditorías, implantación de sistemas OSHAS, Plans de Mobilidade, Coordinación de actividades empresariais...)