SAÚDE LABORAL

Salud laboral

  •  Establecemento de perfís de recoñecementos médicos en función dos riscos
  •  Realización dos recoñecementos médicos:
  •  Iniciais e periódicos
  •  Por cambio de posto de traballo
  •  Ao retorno dun traballador que tivese unha ausencia prolongada por motivos de saúde
  •  Formación en Primeiros Auxilios
  •  Campañas de vacinación
  •  Deseño e desenvolvemento de actividades encamiñadas a promover hábitos saudables entre os traballadores
  •  Informes de seguimento
  •  Valoracións de aptitude